Atron-Advies

Advies in de breedste zin van het woord, uitgebreide kennis van de voorbereiding en aanleg van ondergrondse infra netwerken. ATRON-Advies staat u bij in een quickscan voor archeologie, vervuiling, ecologie, flora & fauna en niet gesprongen explosieven. Tevens kunnen wij u bijstaan en adviseren in de keuze voor het economisch meest voordeligste ontwerp.

Specialistische kennis is van groot belang bij advieswerkzaamheden. ATRON-Advies heeft uitgebreide kennis van vervuiling, sleufloze technieken en alles wat te maken heeft met de aanleg van kabels en leidingen. Ook heeft ATRON-Advies een breed netwerk van partners en profesionals die elk een eigen specialisme hebben binnen dit vakgebied. Denk hierbij aan risk-management, diverse kabel- en leiding berekeningen, milieukundige vraagstukken, archeologie, enz.

ATRON-Advies kan u helpen met elk vraagstuk binnen een project. 

  

Diensten 

 • Advies en onderzoek CE (niet gesprongen explosieven)
 • Advies en onderzoek archeologie
 • Advies en onderzoek naar ecologie (flora en fauna)
 • Advies en het verzorgen van diverse presentaties t.a.v. infra werkzaamheden en specialismen zoals sleufloze technieken
 • Kennissessies t.a.v. werken in vervuilde grond, CROW307, BRL, NEN- normeringen, beoordelen bodemonderzoeken, rechten en plichten opdrachtgever en aannemer enz.  
 • Varianten studies voor kabel- en leidingtracés incl. budgetramingen, risico- inventarisaties en omgevingsmanagement
 • Adviseren en beoordelen van grond- en labonderzoeken t.b.v. sleufloze kruisingen
 • Toezicht, advies en directievoering bij sleufloze kruisingen en aanleg van kabel of leidingnetwerken
 • Kabel- en leidingcoördinatie (klein- of grootschalige verleggingen) 
 • Omgevingsmanagement, afstemming met belanghebbenden, organiseren van bijeenkomsten en voortgangsoverleggen 
 • Advies in keuze economisch meest voordelige ontwerp (MVO), begeleiding en advisering voor UAV en-/of UAV-GC projecten
 • Uitvoeren en opstellen van risico-analyses, TRA’s en diverse risicobeoordelingen voor de conventionele- en sleufloze aanleg van ondergrondse infra
   

 

Project
ATRON-Advies

Hier kunt u binnenkort nieuwe projecten van ATRON-Advies volgen


Lees meer
Project
ATRON-Infra

Hier kunt u binnenkort nieuwe projecten van ATRON-Infra volgen


Lees meer
Project
Gestuurde boring glasvezel

In opdracht van Abalco Technical Support heeft ATRON-Engineering de voorbereiding
Lees meer