Atron-Engineering

De huidige regelgeving, bestemmingen en reeds aanwezige ondergrondse infra laten het niet meer toe om aanleg van kabels en leidingen te starten zonder gedegen engineering. Atron-Engineering belooft een uitvoerbaar ontwerp, waar praktisch naar gekeken is tegen zo laag mogelijke aanlegkosten. De klant kan er vanuit gaan dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zoals deze zijn geëngineerd.

Wanneer de engineering is opgeleverd aan de klant kunnen tevens de vergunningaanvragen worden verzorgd richting alle belanghebbenden, overheden en instanties. Tevens treden wij voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met alle belanghebbenden en bestaande kabel- en leidingeigenaren om tot een gedegen/uitvoerbaar ontwerp te komen. 

Zorgdragen dat reeds tijdens de engineering alle ontheffingen en toestemmingen binnen zijn waardoor er geen verrassingen ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Diensten 

 • HDD engineering, boorplannen, berekeningen t.b.v. spoor-, water- en wegkruisingen
 • Damwandkuip tekeningen en berekeningen
 • PLE-leidingberekeningen
 • Kraterberekeningen
 • Kwelweg en veiligheidszone berekeningen
 • Boortekeningen, opstelling materiaal en materieel, toegangslocaties en uitleglocaties
 • Tracé-studies staal, PE, gietijzer, PVC enz.
 • Variantenstudies incl. bepaling economisch meest voordelige tracé
 • Inventarisatie ondergrondse infra, KLIC
 • Opstellen faseringen, uittrekken materialen
 • Opstellen planning uitvoeringsfase
 • Persingen, persplannen incl. berekeningen
 • Spuitzinkers, natte/droge zinkers
 • Vergunningsaanvragen
 • Vooronderzoek onttrekking grondwater
 • Verkeersplannen
 • Kabel- en leidingbeïnvloedingsberekening
 • Opstellen kadastrale tekeningen
 • Opstellen budgetramingen
 • Opstellen plannen van aanpak t.b.v. inschrijving of tendertrajecten
 • Uitvoeren en opstellen van risico analyses
 • Voorbereiding en begeleiding van UAV-GC projecten (opstellen projectmanagementplannen, verificatiematrixen, risicoregisters, documentenregisters en diverse werk en keuringsplannen)
   

 

Project
ATRON-Advies

Hier kunt u binnenkort nieuwe projecten van ATRON-Advies volgen


Lees meer
Project
ATRON-Infra

Hier kunt u binnenkort nieuwe projecten van ATRON-Infra volgen


Lees meer
Project
Gestuurde boring glasvezel

In opdracht van Abalco Technical Support heeft ATRON-Engineering de voorbereiding
Lees meer