In de wereld van horizontaal gestuurde boringen is al jaren een ontwikkeling gaande. De te overbruggen afstanden worden groter en groter….

Tot op heden is de HDD onder het Ketelmeer de langste kruising in Nederland (+/- 3000m). Hier komt echter verandering in. LMR heeft van PWN (voorlopige) gunning gekregen om volgend jaar de waterleiding tussen Den Helder en Texel aan te leggen middels een HDD. Deze kruising onder het Marsdiep kent een lengte van ruim 4000m!! PWN heeft een voorwaarde gesteld voor de uitvoering middels een HDD. Er dient vanaf beide kanten naar elkaar toe geboord te worden; de zogenaamde intersectie boring (ofwel ‘Meet in the Middle’)

Wanneer wordt een intersectie boring toegepast?

Het toepassen van een intersectieboring is vaak een risico beperkende maatregel maar kan ook te maken hebben met de optredende boorspoeldrukken. De optredende boorspoeldrukken worden hoger met een toenemende boorlengte, met name tijdens de pilotboring. Vooraf worden hier berekeningen op losgelaten. Als blijkt dat de optredende boorspoeldruk de limiet overschrijdt, kan een intersectieboring een oplossing zijn. De toegestane boorspoeldruk is van meerdere factoren afhankelijk. Zo is er in Nederland al een intersectieboring van 800m uitgevoerd omdat de boorspoeldrukken laag dienden te blijven in verband met de kruising van een kunstwerk (tunnelbak).

Onder normale omstandigheden (uiteraard nog wel sterk afhankelijk van de aanwezige grondslag), wordt de toepassing van een intersectie boring vanaf ca. 1500m interessant.

Hoge duwkrachten vormen de uitdaging!

Het realiseren van de pilotboring is één van de uitdagingen waar boorbedrijven mee te maken krijgen bij boringen met dergelijke lengtes. Doordat er relatief veel duwkracht nodig is om de boorkop op grote afstanden (>1500m) te sturen, bestaat er een reële kans dat de boorstangen in de eerste, neergaande bocht weggedrukt worden en dat de boorkop niet vooruit komt. Hierdoor krijgt men de boorkop op grote afstand niet meer omhoog gestuurd in de opgaande bocht.

Als oplossing voor het hierboven beschreven fenomeen, is de intersectie boring ontwikkeld. Deze relatief nieuwe techniek, ook wel ‘Meet in the Middle’ genoemd, wordt er zowel aan intrede- als aan uittredezijde een boorrig geplaatst. Van beide zijden wordt een pilotboring ingezet over de ontworpen boorlijn. Met behulp van nauwkeurige plaatsbepaling door middel van een gyroscoop wordt er naar elkaar toe geboord tot de beide elkaar ondergronds bijna treffen.

Radar!

Op dit moment is het noodzakelijk om inzichtelijk te krijgen wat de onderlinge afstand van de beide boorkoppen is in diverse richtingen (x, y, z). Als deze afwijking ten opzichte van elkaar bekend is, weet men welke correcties er op de boringen uitgevoerd moeten worden om de beide boortunnels te laten samenkomen tot één lange boortunnel. Om deze afwijking inzichtelijk te krijgen, heeft Brownline een radar ontwikkeld die op beide boorkoppen is geplaatst. Door deze radars te activeren, kunnen de onderlinge posities ten opzichte van elkaar worden vastgesteld en de nodige correcties worden uitgevoerd.

Vervolgens zullen de boorstangen van de pilotboring aan de uittrede zijde worden teruggetrokken. Hierdoor is de boortunnel vrij voor de boorrig aan de intredezijde. Deze boorrig kan de pilot nu relatief eenvoudig door de bestaande boortunnel afmaken.

Onderstaand een filmpje van een gestuurde boring onder het Haringvliet van 2x2500m, uitgevoerd door Visser en Smit Hanab in opdracht van Stedin:

Naast Visser & Smit Hanab B.V. heeft  Hak-Drilcon ook twee intersectie boringen uitgevoerd in Nederland. Deze boringen zijn relatief kort, maar omdat deze beide boringen op korte afstand parallel aan de bestaande en nieuw aangelegde Coentunnel geprojecteerd zijn, voldoet een reguliere gestuurde boring niet aan de voorschriften. De toegestane boorspoeldrukken zijn dusdanig beperkt, dat een intersectieboring noodzakelijk is. Voor meer informatie over deze boringen klik hier.

Zeer recent is er ook een intersectie boring uitgevoerd in België. In de omgeving van Diest is er op een project van Fluxys een gestuurde boring met een lengte van ca. 1300m uitgevoerd. De Boomseklei zorgt met haar karakteristieke eigenschappen voor hoge duwkrachten tijdens de pilotfase. Door de aanwezigheid van een snelweg nabij het uittredepunt, mogen de boorspoeldrukken niet te hoog oplopen. Dit zou immers beschadiging aan het wegdek en veel overlast voor de omgeving kunnen veroorzaken. In opdracht van Denys N.V. heeft Van Vulpen hier een gestuurde boring uitgevoerd waarbij ook weer de intersectie methode is toegepast.

Bij ATRON-Engineering hebben we dankzij onze ervaring (engineering en praktijk) op het gebied van gestuurde boringen uitstekend in beeld wat de risico’s zijn binnen uw project. We weten welke onderzoeken uitgevoerd moeten worden om de haalbaarheid van iedere boring te kunnen toetsen tijdens de engineeringsfase. Ook als uw project boringen met een lengte >1500m bevat, kunnen we u bijstaan.

Wij horen daarom graag wat uw uitdaging is......!