ATRON-Engineering kan middels radaronderzoek de locatie en diepteligging van bestaande kabel en leidingen achterhalen. Dit met minimale verstoring van de openbare ruimte en zonder overlast voor omgeving. Dienen kabels en leidingen gelokaliseerd te worden op een locatie waar graafwerkzaamheden lastig of zelfs onmogelijk zijn dan kan radaronderzoek uitkomst bieden.

 

Ter voorbereiding van een project heeft ATRON-Engineering onlangs een waterleiding gelokaliseerd die op een diepte van 5,5m onder maaiveld bleek te liggen. Bij het graven van proefsleuven tot een diepte van 3m onder maaiveld werd de waterleiding nog niet gelokaliseerd. Vervolgens is er op advies van ATRON-Engineering een radaronderzoek uitgevoerd. Hierbij is de locatie en de diepteligging van de leiding exact achterhaald en kon het verdere engineeringswerk worden hervat.

Heeft u vragen over de mogelijkheden van radar onderzoek kunt u ons mailen op info@atron-engineering.nl