PARTNERS

ATRON-Engineering is met een aantal bedrijven samenwerkingsovereenkomsten aangegaan om haar klanten van A tot Z te kunnen ontzorgen en een uitgebreider en compleet dienstenpakket aan te kunnen bieden. Met alle partners zijn overeenkomsten gesloten waardoor we tegen aantrekkelijke tarieven onze klanten kunnen voorzien van aanvullend advies met een hoge kwaliteitsstandaard. Onderstaand ziet u een aantal van onze partners: 

Energy Solutions is gespecialiseerd in engineering en consultancy op het gebied van de elektrische energietechniek. In samenwerking met ATRON-Engineering worden de navolgende specialistische zaken ondergebracht bij EnSol;
- Magnetisch-veld berekeningen;
- Beïnvloedings berekeningen;
- Grondonderzoek thermische weerstand;
- Loadflow- en kortsluitingsberekeningen.

Episcope is gespecialiseerd in risk-engineering. In samenwerking met ATRON-Engineering worden de navolgende specialistische zaken ondergebracht bij Episcope;
- TRA, opstellen project specifieke Risk Analyse
- Risk Analyse sessie
- Risk Engineering

 

EngiPipe is gespecialiseerd in het ontwerp en de berekening van transportleidingen. Op basis van ruim 20 jaar ervaring adviseert EngiPipe ATRON-Engineering m.b.t. de volgende zaken:

  • Specifieke ontwerpaspecten en structurele integriteit;
  • Vereisten vanuit normering, o.a. NEN3650 serie;
  • Uitgebreide sterkteberekeningen (Ple4Win);
  • Hydraulische berekeningen c.q. vraagstukken.