In opdracht van Delta Infra B.V. heeft ATRON-Engineering diverse engineeringswerkzaamheden verricht t.b.v. de aanleg van een 150KV kabelverbinding te Moerdijk. Daarnaast verzorgt ATRON-Engineering de VGM afstemming tijdens de ontwerpfase waaronder het opstellen van de benodigde VGM-plannen, afstemming met overheden, kabel- en leidingeigenaren en overige belanghebbenden.

Tijdens de uitvoeringsfase van dit project verzorgt ATRON-Engineering tevens de VGM-coördinatie op de werklocatie tussen de civiele aannemer, Delta Infra B.V. en overige stakeholders. En zal er dagelijks een toezichthouder namens ATRON-Engineering de werkzaamheden op locatie begeleiden en coördineren.