In samenwerking met Two-B is ATRON-Engineering bezig met de voorbereiding en engineering voor de aanleg van circa 6km watertransportleiding in combinatie met een nieuwe middenspanningsroute in opdracht van Waterleidingbedrijf Drenthe en ProRail.

Het tracé start in het buitengebied van Assen en gaat via particulieren percelen onder de A28 en het Noord-Wilhelminakanaal door om uiteindelijk bij de ring Assen uit te komen. In het tracé bevinden zich diverse kruisingen met wegen, tunnels en kanalen welke middels gestuurde boringen worden gekruist. Het tracé volgt vervolgens de ringweg en eindigt ten oosten van Assen.

ATRON-Engineering heeft in samenwerking met Two-B de voorstudie voor dit tracé opgepakt waarna is overgegaan tot de detailengineering. Alle benodigde onderzoeken en studies zijn verricht en aansluitend zijn alle stukken vervaardigd voor het aanvragen van de benodigde vergunningen, zakelijk rechten en zal het bestek worden afgerond voor de aanbesteding van het werk.