In opdracht van Enexis B.V. heeft ATRON-Engineering diverse engineeringswerkzaamheden verricht t.b.v. de aanleg van een aantal nieuwe middenspanningsverbindingen t.b.v. de realisatie van een nieuw distributiecentrum voor BOL.COM te Waalwijk. Onderdeel van de engineering was de realisatie van een gestuurde boring onder het afwateringskanaal Den Bosch - Drongelen met een lengte van 250m en een diameter van 630mm.

Tijdens de voorbereidingsfase heeft ATRON-Engineering diverse overleggen gevoerd met belanghebbenden en vergunningverleners om de uitvoering af te stemmen. Daarnaast is in opdracht van ATRON-Engineering een uitgebreid grondonderzoek verricht en zijn de benodigde werkplannen en berekeningen opgesteld alvorens de vergunningaanvraag is verzorgd richting het Waterschap, Rijkswaterstaat en de gemeente Waalwijk.