In opdracht van Energy Solutions B.V. heeft ATRON Engineering een haalbaarheidsstudie verricht t.b.v. de aanleg van een 4-tal 380Kv kabelverbindingen. Deze studie is uitgevoerd t.b.v. het project van TenneT Wind op Zee waarbij op een aantal locaties voor de kust nieuwe windmolenparken worden gerealiseerd.

De haalbaarheidsstudie focust zich op twee mogelijke aanlandingspunten, een op de Maasvlakte en de ander bij Kijkduin. Voor het landtracé is ATRON-Engineering betrokken voor het onderzoeken van de haalbaarheid van alle sleufloze kruisingen. Binnen het tracé bevinden zich onder anderen 24 gestuurde boringen waarvan één met een lengte van circa 1500m en een omhullende mantelbuis van 1000mm. Nadat de haalbaarheidsstudie is afgerond zal het mogelijk nog enkele jaren duren voor een definitief tracé is bepaald en voordat er wordt gestart met de uitbreiding van het windmolenpark op zee.