In opdracht van Delta N.V. heeft ATRON-Engineering de engineering verzorgd van een gestuurde boring onder de havenmonding van het kanaal Gent – Terneuzen. I.v.m. de aanleg van de nieuwe zeesluis Terneuzen moest de ligging van bestaande telecomverbindingen in beheer van Delta N.V. en Rijkswaterstaat aangepast worden.

ATRON-Engineering heeft in overleg met de opdrachtgever en Rijkswaterstaat de locatie van de gestuurde boring met een lengte van circa 600m bepaald en vervolgens de complete engineering verzorgd waarna er door Delta N.V. vergunning is aangevraagd voor de uitvoering.

Nadat de engineering was afgerond heeft ATRON-Engineering een vervolgopdracht mogen ontvangen voor het begeleiden van de uitvraag richting de civiele aannemer(s), de gunning en de uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden.