In opdracht van Liandon B.V. heeft ATRON-Engineering op een tweetal locaties 3 gestuurde boringen geengineerd. I.v.m. het aanpassen van de oeverconstructie van de Zijl zou de ligging van de bestaande middenspanningroutes (oliedruk kabels) welke middels zinkers op de bodem van de Zijl waren aangebracht aangepast moeten worden.

ATRON- Engineering heeft op verzoek van de opdrachtgever de complete engineering van de boringen verzorgd incl. de bijbehorende onderzoeken waarna er met deze stukken door Liandon B.V. vergunning is aangevraagd bij de gemeente en de provincie Zuid-Holland. De engineering incl. de uitgevoerde onderzoeken zijn binnen 2 weken aan de opdrachtgever opgeleverd.